نوشته‌های مرتبط با: وااری گرباچف

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «وااری گرباچف» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
قرمز قرمز قرمز

قرمز قرمز قرمز

در یک بعد از ظهر تابستانی لاک پشت برای دیدن یک چیز قرمز قرمز قرمز با عجله در شهر به راه می افتد. گل های سرخ راکون، گیلاس های قرمز خرگوش، جوراب های قرمز بز، سقف خانه قرمز روباه و .... آن چیزی نیست که لاک پشت مشتاق دیدن است.

ادامهٔ نوشته ...