نوشته‌های مرتبط با: واکاوی پدیده کار کودکان در ایران

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «واکاوی پدیده کار کودکان در ایران» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نشست «واکاوی پدیده کار کودکان در ایران» برگزار می‌شود

نشست «واکاوی پدیده کار کودکان در ایران» برگزار می‌شود

نشست واکاوی پدیده کار کودکان در ایران همزمان با روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام