نوشته‌های مرتبط با: پارک پردیسان

پارک پردیسان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «پارک پردیسان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی پارک پردیسان

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی پارک پردیسان

دیروز با پسرم رفتیم موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان، پرنده پر نمی‌زد و غصه‌ام گرفت.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام