نوشته‌های مرتبط با: پتر هرتلینگ

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «پتر هرتلینگ» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
عصا

عصا

کتاب «عصا» روایتگر جنگ و حال و روز مردمان گرفتار در آن است. روزهای پایانی جنگ جهانی دوم است. توماس پسری دوازده ساله است که پدرش را در جنگ از دست داده است و زمانی که به همراه مادرش می‌خواهد برای دیدارش خاله‌اش، که در وین زندگی می‌کند، سوار قطار شود ناگهان گم می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...