نوشته‌های مرتبط با: پراگماتیسم

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «پراگماتیسم» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بومی‌سازی فلسفه برای کودکان با کلی‌گویی به جایی نمی‌رسد / منتقدانی که بدون خواند

بومی‌سازی فلسفه برای کودکان با کلی‌گویی به جایی نمی‌رسد / منتقدانی که بدون خواندن کتاب‌ نظر می‌دهند

اعضای هیات علمی گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی معتقدند برنامه بومی‌سازی فلسفه برای کودکان و تولید کتاب در این زمینه تنها با کلی‌گویی و نقد برنامه «متیو لیپمن» امکان‌پذیر نیست و نیاز به راهکارهای جایگزین است. همچنین منتقدان می‌گویند که لیپمن با توجه به پراگماتیسم جان دیویی این برنامه را تدوین کرده و به ابعاد احساسی و عاطفی کودک توجه ندارد در حالی که اگر حتی یک کتاب از لیپمن را خوانده بودند یا تورق می‌کردند متوجه می‌شدند که خلاف این صادق است.

ادامهٔ نوشته ...