نوشته‌های مرتبط با: پرشان تشکر

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «پرشان تشکر» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب کودک و نوجوان: یک روز ترسناک خیلی بد

یک روز ترسناک خیلی بد

آن روز، یک روز سخت، وحشتناک و بد برای الکساندر بود. صبح که از خواب بیدار شد، موهایش با آدامس به هم چسبیده بود. هنگام بلند شدن از رختخواب، پایش را روی اسکیت گذاشت و زمین افتاد. بعد ژاکتش را خیس کرد. الکساندر پیش بینی کرد امروز روز چندان خوبی برایش نخواهد بود. برای همین تصمیم گرفت به استرالیا برود. آیا در استرالیا اوضاع بهتر خواهد بود؟

ادامهٔ نوشته ...

شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۶۸/۱۳۴۷

 پیامی به کودکان سراسر جهان

ادامهٔ نوشته ...

شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک ۱۹۶۷/۱۳۴۶

 درخت کتاب کودکان

ادامهٔ نوشته ...

فعالیت‌هایی با کتاب "چشم بهشتی" نوشته دیوید آلموند

پرسش های فلسفی برای گفت و گو درباره کتاب چشم بهشتی، نوشته دیوید آلموند

ادامهٔ نوشته ...
آموزش از راه هنر،  فراتر از یک فعالیت هنری است!

آموزش از راه هنر، فراتر از یک فعالیت هنری است!

هنگام آموزش، دانش باید زنده شود. درک علمی مربی از آموزشی که می دهد باید به نوعی هنر تبدیل شود تا به شاگردان این فرصت را بدهد که با آموخته هاشان ارتباطی زنده برقرار کنند. بچه ها خیلی پیش از اینکه بتوانند آگاهانه فکر کنند از طریق احساساتشان به دنیای اطراف واکنش نشان می دهند و این باید جزء ذاتی تمام آموزش ها باشد: درک اینکه زیبایی ارائه یک درس به همان اندازه برای کودک مهم است که محتوای آن.

ادامهٔ نوشته ...