پیتر اشنک

پیتر اشنک از اعضای افتخاری دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان درگذشت
پیتر اشنک از شخصیت‌های برجسته دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان درگذشت. پیتر اشنک سال‌ها با دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان همکاری می‌کرد و از شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار IBBY بود. او  فعالیتش را با دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در سال‌۱۹۹۰ آغاز کرد و دو دوره عضو هیئت داوران جایزه هانس...