پیتر هارتلینگ

کتاب کودک و نوجوان: ماجرای زوفی
زفی دختری شش ساله و کلاس اول دبستان و کلمنز، برادربزرگترش، ده ساله است. زوفی در هر داستان با شیطنت هایش داستانی خنده دار و جذاب برای کودکان خلق می کند. او از قطع آب خوشحال می شود چون دیگر مجبور نیست دندان هایش را بشورد، هنگام پختن پودینگ خرابکاری می کند، خودش را به مریضی می زند که حداقل یک روز به...