پیکاسو

بچه‌ محل نقاش‌ها
یک نویسنده یک اثر بچه‌ محل نقاش‌ها گفت‌و‌گوی محمدهادی محمدی با محمدرضا مرزوقی به نظر می‌رسد که تو در محله‌ای زندگی می‌کردی که نقاش‌های بزرگی ساکن آن بوده‌اند، مانند داوینچی، پیکاسو، سالوادور دالی و دیگران. این را در برگردان جلدهای کتاب‌ها هم تکرار کرده‌ای. می‌توانی این جا هم بگویی که محله‌تان کجا...