نوشته‌های مرتبط با: چگونه نشست کتابخوانی برگزار کنیم

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «چگونه نشست کتابخوانی برگزار کنیم» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
اهمیت طراحی سوال‌های درست در نشست کتابخوانی

اهمیت طراحی سوال‌های درست در نشست کتابخوانی

یکی از فعالیت‌های توصیه‌شده پس از خواندن کتاب گفت‌وگو با کودکان است. این فعالیت پس از یک نشست کتابخوانی به کودکان کمک می‌کند داستان را بهتر درک کنند و فرصتی است که درباره دغدغه‌های خود صحبت کنند.

ادامهٔ نوشته ...