نوشته‌های مرتبط با: چگونه با کودک خود کتاب بخوانیم

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «چگونه با کودک خود کتاب بخوانیم» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
چگونه با برنامه «با من بخوان» سرنوشت دیگری برای کودکان شیرخوارگاه آمنه رقم خورد

چگونه با برنامه «با من بخوان» سرنوشت دیگری برای کودکان شیرخوارگاه آمنه رقم خورد

گفت‌‌و گو با کارشناسان شیرخوارگاه آمنه درباره‌ تاثیرهای شگفت‌انگیز کتابخوانی بر کودکان این مرکز

در این مصاحبه به دلیل حفظ حقوق قانونی کودکان مبنی بر محفوظ و ناشناس ماندن هویت، نام آنان تغییر کرده است.

ادامهٔ نوشته ...