کاردستی با برگ

تاج گل برگ‌های پاییزی بسازید
با برگ‌های پاییزی رنگارنگ تاج گل بسازید پاییز فصل برگ‌های رنگارنگ است؛ قرمز، نارنجی، زرد و ترکیب تیره‌ و روشنی از تمام این رنگ‌ها. کودکان بسیار به محیط اطراف‌شان کجکاو هستند، تغییر رنگ یکباره‌ی درختان از سبز به ترکیبی از زردها و نارنجی‌ها برایشان جالب است. یک گردش پاییزی در این روزها علاوه بر این‌...
کاردستی با برگ درختان
با فرا رسیدن فصل پاییز و رنگارنگ شدن برگ درختان این فرصت را دارید که با کودکتان کاردستی های مختلفی از برگ های رنگارنگ درست کنید.  قبل از شروع کار با کودکتان به پارک و یا باغ بروید و برگ هایی دراندازه و رنگ های مختلف جمع آوری کنید. مواد و وسایل مورد نیاز: برگ های جمع آوری شده کاغذ یا مقوا ماژیک چسب...