کاردستی با بشقاب یک بار مصرف

ساخت کاردستی لک‌لک با بشقاب یک‌بار مصرف
با بشقاب یک‌بار مصرفی که دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد لک‌لک درست کنید.  مواد و ابزار لازم بشقاب یک بارمصرف سفید رنگ روغن قرمز و مشکی قاشق یک‌بار مصرف ( دو قاشق متوسط و یک قاشق بزرگ) چشم عروسکی مقوای قرمز چسب قیچی قلمو روش کار: مطابق شکل الگو را روی بشقاب بکشید و سپس آن را ببرید. این قسمت‌ها دو...