نوشته‌های مرتبط با: کاردستی چوبی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کاردستی چوبی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ساخت دانه برف با چوب بستنی

ساخت دانه برف با چوب بستنی

با تعدادی چوب بستنی یک آویز دانه برف بسازید. 

ادامهٔ نوشته ...
ساخت کاردستی قایق با چوب بستنی

ساخت کاردستی قایق با چوب بستنی

برای ساخت این کاردستی به تعداد زیادی چوب بستنی نیاز دارید. از کودکان بخواهید پس از خوردن بستنی چوب های آن را دور نیاندازند آن ها را شسته و در جعبه ای تا زمان ساخت کاردستی نگه دارند. 

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام