کارگاه

کارگاه مبانی سواد انتقادی بهمن ۹۸ برگزار می‌شود
مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، مجموعه کارگاه‌های مهارتیِ مطالعات سواد و مبانی رویکردهای نوین سوادآموزی را از خرداد تا اسفند ۱۳۹۸، ویژه آموزگاران، مربیان، دانشجویان، کارورزان آموزشی، کتابداران، مادران و پدران برگزار می‌کند. کارگاه مبانی سواد انتقادی(Critical Literacy) سواد انتقادی چیست و چه...
کارگاه مبانی سواد اِمِرجِنت دی ۹۸ برگزار می‌شود
مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، مجموعه کارگاه‌های مهارتیِ مطالعات سواد و مبانی رویکردهای نوین سوادآموزی را از خرداد تا اسفند ۱۳۹۸، ویژه آموزگاران، مربیان، دانشجویان، کارورزان آموزشی، کتابداران، مادران و پدران برگزار می‌کند. کارگاه مبانی سواد اِمِرجِنت Emergent Literacy آیا درِ سواد همان درِ مدرسه...
دوره تکمیلی تحلیل قصه
تمام دوستانی که دوره سفر قهرمانی رو گذرانده‌اند می‌توانند در این دوره شرکت کنند. در صورت نگذراندن دوره هم اگر تمایل داشته باشند و با مباحث تحلیل قصه آشنا باشند، قابل استفاده است. چهار جلسه چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ در این دوره به صورت کارگاهی به راز قصه‌ها و تحلیل آن‌ها پی می‌بریم. جهت ثبت‌نام با...
کارگاه آشنایی با الگوی سفر قهرمانی در ساختار قصه‌ها
خیلی وقت بود قول این کارگاه را داده بودم. با همکاری پردیس علم و فن‌آوری در آذر ماه این دوره برگزار می‌گردد. کارگاه تحلیل قصه یعنی با ساختار قصه‌ها بیشتر آشنا بشویم و علت فراز و فرود قصه را بدانیم. چرا همه قصه‌ها و افسانه‌های دنیا از یک ساختار نسبتاً مشترک ساخته شده‌اند؟ چرا در قصه‌ها همیشه فرزند...
کارگاه مبانی خواندنِ دیالوژیک آبان ۹۸ برگزار می‌شود
مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، مجموعه کارگاه‌های مهارتیِ مطالعات سواد و مبانی رویکردهای نوین سوادآموزی را از خرداد تا اسفند ۱۳۹۸، ویژه آموزگاران، مربیان، دانشجویان، کارورزان آموزشی، کتابداران، مادران و پدران برگزار می‌کند. کارگاه مبانی خواندنِ دیالوژیک Dialogic Reading این کارگاه به مهارت‌های...
کارگاه مبانی بلندخوانی تعاملی مهرماه ۹۸ برگزار می‌شود
مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، مجموعه کارگاه‌های مهارتیِ مطالعات سواد و مبانی رویکردهای نوین سوادآموزی را از خرداد تا اسفند ۱۳۹۸، ویژه آموزگاران، مربیان، دانشجویان، کارورزان آموزشی، کتابداران، مادران و پدران برگزار می‌کند.  کارگاه مبانی بلندخوانی تعاملی Interactive Read-Aloud مؤسسه پژوهشی تاریخ...
کارگاه مبانی استراتژی‌های ادراک خواندن برگزار می‌شود
مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، مجموعه کارگاه‌های مهارتیِ مطالعات سواد و مبانی رویکردهای نوین سوادآموزی را از خرداد تا اسفند ۱۳۹۸، ویژه آموزگاران، مربیان، دانشجویان، کارورزان آموزشی، کتابداران، مادران و پدران برگزار می‌کند. کارگاه مبانی استراتژی‌های ادراک خواندن (Reading Comprehension Strategies...
کارگاه مبانی رویکرد تعادلی در سواد نوشتن برگزار می‌شود
مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، مجموعه کارگاه‌های مهارتیِ مطالعات سواد و مبانی رویکردهای نوین سوادآموزی را از خرداد تا اسفند ۱۳۹۸، ویژه آموزگاران، مربیان، دانشجویان، کارورزان آموزشی، کتابداران، مادران و پدران برگزار می‌کند. کارگاه مبانی رویکرد تعادلی در سواد نوشتن (Balanced Approach in Writing...