کارگاه مادر و کودک

بلندخوانی کتاب «المر» در کارگاه «مادر و کودک» ۲۸ اَمردادماه ۱۳۹۷
کتاب هدهد، فروشگاه کتاب موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، یکشنبه ۲۸ اَمردادماه ۱۳۹۷ کتاب «المر» را در کارگاه «مادر و کودک» برای کودکان ۴ تا ۸ ساله بلندخوانی می‌کند. در کارگاه «مادر و کودک» کودکان فرصت این را خواهند داشت که همراه با مادران خود کتاب بخوانند و فعالیت‌های هیجان‌انگیز را پس از خواندن...
کارگاه «مادر و کودک» کتاب هدهد ویژه کودکان ۴ تا ۹ ساله برگزار می‌شود
کتاب هدهد، فروشگاه کتاب موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان کارگاه «مادر و کودک» را ویژه کودکان ۴ تا ۹ سال به همراه مادران برگزار می‌کند. در کارگاه «مادر و کودک» کودکان فرصت این را خواهند داشت که همراه با مادران خود کتاب بخوانند و فعالیت‌های هیجان‌انگیز را پس از خواندن کتاب تجربه کنند. مادران نیز...
کارگاه های مشترک والدین و فرزندان موسسه مادران امروز
موسسه مادران امروز کارگاه های مشترک والدین و فرزندان ۳ تا ۵ ساله را برگزار می کند. نام کارگاه  تاریخ برگزاری با هم بازی کنیم و بشناسیم پنجشنبه ۱۴/۹/۹۲ با هم قصه بگوییم و بسازیم پنجشنبه ۲۱/۹/۹۲ با هم بازی کنیم و بشناسیم پنجشنبه ۲۸/۹/۹۲ با هم کار کنیم پنجشنبه ۵/۱۰/۹۲ با هم بازی کنیم و بشناسیم پنجشنبه...