نوشته‌های مرتبط با: کارگاه ویراستاری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کارگاه ویراستاری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کارگاه ویراستاری آکادمی داستان کودک و نوجوان پرنده آبی

کارگاه ویراستاری آکادمی داستان کودک و نوجوان پرنده آبی

کارگاه ویراستاری آکادمی داستان کودک و نوجوان پرنده آبی برگزار می‌شود. مدرس کارگاه هومن عباسپور، نائب رئیس انجمن ویراستاران است.

ادامهٔ نوشته ...