کار گروهی

فعالیت‌هایی برای کتاب خودکار قرمزی کوچولو
«خودکار قرمزی کوچولو»، تازه‌ترین اثر خواهران نامزد دریافت جایزه، ژانت استیونس و سوزان استیونس کرامل است. پاک‌کن، مداد، ماژیک شبرنگ، قیچی و پونز باید با همکاری یکدیگر، خودکار قرمزی کوچولو که در گودال وحشتناک بی‌بازگشت (سطل زباله) افتاده است را نجات دهند. فعالیت‎هایی که در ادامه متن آمده است به شما...
خودکار قرمزی کوچولو
کتاب «خودکار قرمزی کوچولو» داستانی است که براساس یکی از قصه‌‌های عامیانه نوشته شده است و داستانی است درباره همکاری و احساس مسئولیت. خودکار قرمزی کوچولو قصد دارد با کمک دیگر نوشت‌افزار ورقه‌های امتحانی دانش آموزان را تصحیح کند. او به تنهایی قادر به انجام این کار نیست اما هر کدام از نوشت‌افزار مثل...
مشارکت در شورا: درس‌ها و تجربه‌ها
نشر کتابدار به تازگی اثری با عنوان «شواری کتاب کودک: از همکاری تا مشارکت» منتشر کرده، که می‌توان آن را متنی مستند در تاریخ شفاهی حوزهء فرهنگ معاصر دانست. این اثر شامل ۲۶ مصاحبه با استادان و کارشناسان «شواری کتاب کودک» و «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» و بیانگر خاطره‌ها و تجربه‌های آنان از همکاری با...