نوشته‌های مرتبط با: کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نشست کتابداری در آلمان برگزار می‌شود

نشست کتابداری در آلمان برگزار می‌شود

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران (ادکا) نشست کتابداری در آلمان را از سلسله نشست‌های علمی برگزار می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...