نوشته‌های مرتبط با: کتابخانه سیار بیبلیو

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابخانه سیار بیبلیو» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتابخانه سیار آقای معلم

کتابخانه سیار آقای معلم

معلم_راننده‌ای که عشق به خواندن را به کودکان می‌آموزد

کتابخانه سیار آقای معلم

معلمی ایتالیایی همراه با کتابخانه‌ای که خودش روی چرخ‌های ماشین خود ساخته است، بی‌وقفه روستا به روستا در منطقه خود سفر می‌کند تا کودکان را به خواندن کتاب تشویق کند.

ادامهٔ نوشته ...