نوشته‌های مرتبط با: کتابخانه سیار قروه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابخانه سیار قروه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نخستین کتابخانه سیار «با من بخوان» ترویج کتابخوانی میان کودکان قروه را آغاز کرد

نخستین کتابخانه سیار «با من بخوان» ترویج کتابخوانی میان کودکان قروه را آغاز کرد

ونی سبز رنگ با تصاویر کودکان و کتاب‌ها و شخصیت‌های کتاب‌ها در جاده به سمت مهد کودک «باران» در شهر «سریش‌آباد» پیش می‌رود. افتتاحیه «کتابخانه سیار قروه» در پیش است.

ادامهٔ نوشته ...