نوشته‌های مرتبط با: کتابخانه عمومی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابخانه عمومی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتابخانه کوچک رایگان

کتابخانه کوچک رایگان

کتابخانه کوچک رایگان یک سازمان غیر انتفاعی در آمریکا است که عشق به خواندن را تقویت می‌کند، جامعه را می‌سازد و خلاقیت را با ترویج کتاب بین همسایگان در سراسر جهان توسعه می‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...
کتابخانه عمومی «وینیپگ» با دوچرخه به خوانندگان کتاب عرضه می‌کند

کتابخانه عمومی «وینیپگ» با دوچرخه به خوانندگان کتاب عرضه می‌کند

یک دوچرخه مخصوص قرار است امسال تابستان در شهر «وینیپگ» در کانادا بچرخد و بیش از صد کتاب را با خود حمل کند و خوانندگان می‌توانند در خیابان از این کتابخانه، کتاب امانت بگیرند. 

ادامهٔ نوشته ...