نوشته‌های مرتبط با: کتابخانه قدیمی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابخانه قدیمی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتابخانه سیار چگونه شکل گرفت

کتابخانه سیار چگونه شکل گرفت

کتابخانه سیار(Mobile Library) معمولاً به کتابخانه‌‌هایی ‌می‌گویند که درون وسیله نقلیه‌ای بزرگ جاسازی شده و بین مکان‌‌های مختلف شهری و روستایی در حرکت است و با توقف در هر یک از این مکان‌‌ها خدماتش را ارائه ‌می‌کند. کتابخانه‌‌های سیار بیش از همه در مناطق روستایی برای رساندن و گردش کتاب در روستاهای دورافتاده، پراکنده و کم جمعیتی که فاقد کتابخانه‌‌‌اند، کار برد دارد.

ادامهٔ نوشته ...