کتابخانه های کودک در دانمارک

آشنایی با کتابخانه های کودک در دانمارک
 درکشور دانمارک، علاقه مندان به رشته ی کتابداری می توانند به مدت چهار سال در گرایش های مختلف: کتابخانه های دانشگاهی، مراکز آموزشی، کتابخانه های ویژه و کتابداری عمومی آموزش ببینند. دانش آموختگان پس از پایان دوره ی چهار ساله، می توانند به تحصیل ادامه دهند و در جایگاه کتابدار کودک در کتابخانه ها به...