کتابخوانی در خانواده

نامه‌ی پدر
توجه به جایگاه و اهمیت خانواده در ترویج کتابخوانی یکی از محورهای مورد توجه برنامه‌ی «با من بخوان» است. کتاب‌های باکیفیت نه تنها برای کودکان جذاب است بلکه والدین را نیز شیفته‌ی خود می‌کند. پدر و مادرها با دیدن تاثیرات کتاب‌های باکیفیت بر فرزندان‌شان بیش‌تر و بیش‌تر به نقش خواندن در پرورش ذهنی،...
خواندن، پیشرفت می آورد، پروژه ترویج کتابخوانی در میان خانواده ها
پژوهش های جدید نشان می دهد که از هر پنج جوان اتریشی یک نفر هنگام شروع کار، از ضعف مهارت خواندن رنج می برد. در همین راستا باشگاه کتاب برای کودکان و نوجوانان اتریش  Buchklub der Jugend با پشتیبانی مالی یک شرکت نفتی مطرح در اروپا، پروژه "خواندن پیشرفت است" را برای تقویت مهارت خواندن کودکان و نوجوانان...