نوشته‌های مرتبط با: کتابخوانی و فعالیت‌های درپیوند با آن

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابخوانی و فعالیت‌های درپیوند با آن» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تجربه متفاوت کودکان از کتابخوانی و فعالیت‌های درپیوند با آن در دوشنبه‌های «با من بخوان»

تجربه متفاوت کودکان از کتابخوانی و فعالیت‌های درپیوند با آن در دوشنبه‌های «با من بخوان»

بیش از یک ماه از اجرای برنامه دوشنبه‌های «با من بخوان» در مهدکودک‌های تهران می‌گذرد؛ برنامه‌ای که با ابتکار برنامه ترویج کتابخوانی «با من بخوان» و زیر نظر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، تجربه‌ای متفاوت از کتابخوانی و فعالیت‌های درپیوند با آن را برای کودکان به ارمغان آورده است.

ادامهٔ نوشته ...