نوشته‌های مرتبط با: کتابخوانی با کودک پیش دبستان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابخوانی با کودک پیش دبستان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
همیشه در کنار من نیستند، پس آن ها را می خوانم!

همیشه در کنار من نیستند، پس آن ها را می خوانم!

 Leselotte ، پروژه بسیار محبوبی برای کودکان و آموزگاران در منطقه South Tyrol در شمال ایتالیاست. این پروژه شامل ۲۵ کیف کتاب است.

ادامهٔ نوشته ...