نوشته‌های مرتبط با: کتابدار کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتابدار کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
مقاله ها و مصاحبه های نوش آفرین انصاری در یک کتاب

مقاله ها و مصاحبه های نوش آفرین انصاری در یک کتاب

خانه کتاب، کتاب «کتاب ، کتابداری و کتاب پژوهشی در نوشته های نوش آفرین انصاری» را به کوشش علی بوذری منتشر کرد. این کتاب در مراسم تجلیل از این استاد برجسته کتابداری، نویسنده و پژوهشگر و دبیر شورای کتاب کودک در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۴ رونمایی شد.

ادامهٔ نوشته ...