نوشته‌های مرتبط با: کتاب‌خانه سیار

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب‌خانه سیار» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

کتابخانه فراگیر در تبریز و کتابخانه سیار روستایی در ارس

سیزدهمین مرکز فرهنگی‌هنری فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای مخاطبان دارای نیازهای ویژه (نابینا، ناشنوا، کم‌توان جسمی و حرکتی) طی آیینی در تبریز گشایش یافت.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام