نوشته‌های مرتبط با: کتاب‌خانه سیار روستایی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب‌خانه سیار روستایی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب نقش مهمی در توسعه فرهنگی روستاها دارد

کتاب نقش مهمی در توسعه فرهنگی روستاها دارد

شهیندخت خوارزمی نویسنده و استاد جامعه‌شناسی و ارتباطات دانشگاه در پنجاهمین نشست ترویج خواندن با موضوع «توسعه پایدار روستایی و ترویج خواندن» در کتاب‌خانه مرجع کانون با بیان چند پیش فرض درباره روستاهای ایران در این نشست گفت: روستاهای ایران، به رغم وجود سازمان‌های متولی دولتی و غیر دولتی عقب‌مانده و فراموش شده‌اند در حالی که بدون توسعه‌ی روستاها، توسعه‌ی ملی محال است؛ فرهنگ، دربردارنده پاسخِ مسایل توسعه بوده و کتاب و کتاب‌خوانی، نقش مهمی در توسعه‌ی فرهنگ دارد.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام