کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو

فعالیتی برای کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو
خلاصه‌ای از کتاب آبی کوچولو زرد کوچولو آبی کوچولو زرد کوچولو با هم دوست هستند. روزی آن‌ها با دیدن یکدیگر، از خوشحالی همدیگر را در آغوش می‌گیرند و هر دو به رنگ سبز در می‌آیند... این داستان تصویری یکی از آثار ماندگار ادبیات کودکان است که نخستین بار در سال  ۱۹۵۹ منتشر شده است. معرفی کتاب «آبی کوچولو...