نوشته‌های مرتبط با: کتاب الکترونیکی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب الکترونیکی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
خواندن کتاب‌های کاغذی برای کودکان  بهتر است یا الکترونیکی

خواندن کتاب‌های کاغذی برای کودکان بهتر است یا الکترونیکی

نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد خواندن کتاب‌های کاغذی برای کودکان در مقایسه با کتاب‌های الکترونیکی مفیدتر است و موجب می‌شود کودکان در حین مطالعه با والدین‌شان بیشتر وارد تعامل و ارتباط شوند.

ادامهٔ نوشته ...
کتابفروشی طاقچه مرجعی برای خرید کتاب صوتی و الکترونیکی

کتابفروشی طاقچه مرجعی برای خرید کتاب صوتی و الکترونیکی

در عصری که همه‌چیز به‌سرعت در حال حرکت است، وقتی که همه‌چیز دست به دست هم داده تا سریع‌تر تردد کنید، سریع‌تر برسید، سریع‌تر بخورید، سریع‌تر بخوابید و بیدار شوید، سریع تر حرکت کنید و پیش بروید، شاید به سختی بتوانید فرصتی برای کتاب خواندن پیدا کنید.

ادامهٔ نوشته ...