نوشته‌های مرتبط با: کتاب بازی برای کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب بازی برای کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
حیوانات کله پای من ۱ و ۲

حیوانات کله پای من ۱ و ۲

کتاب‌های «حیوانات کله پای من ۱ و ۲» جانوران مختلف را با شعر و تصویر معرفی می‌کنند. اما این تنها کارکرد کتاب نیست. ساختار کتاب به شکلی است که کودک بازی‌گونه می‌تواند جانورانی جدید با نام‌هایی جدید بسازد که به رشد مهارت‌های زبانی‌اش کمک می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...