نوشته‌های مرتبط با: کتاب برنده جایزه تيودور سیوس گیزل

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب برنده جایزه تيودور سیوس گیزل» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
هندوانه و تمساح

هندوانه و تمساح

کتاب «هندوانه و تمساح» کتابی است برای خندیدن و یادگرفتن. تمساح این داستان یک عشق بزرگ دارد که هندوانه است و یک ترس بزرگ دارد که قورت‌دادن هسته هندوانه است.

ادامهٔ نوشته ...