کتاب خواندن با کودک

چگونه علاقه به مطالعه را در فرزندانمان ایجاد کنیم؟
پیشنهادهای یکی از نویسندگان سایت آمازون کریستین مائه نویسنده آمریکایی و عضو سرویس نویسندگان آمازون تکنیک‌هایی برای علاقمند کردن کودکان به کتاب‌خوانی پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از افسپرینگ، تحقیقات نشان داده بیشتر کسانی که به کتاب و کتابخوانی علاقه دارند والدینی...