نوشته‌های مرتبط با: کتاب خواندن گروهی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب خواندن گروهی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
توصیه‌های کتابداران کودک و کارشناسان خواندن برای تشویق کودکان به خواندن در تابستان

توصیه‌های کتابداران کودک و کارشناسان خواندن برای تشویق کودکان به خواندن در تابستان

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خواندن در تابستان احتمال افت مهارت‌های خواندن را که به علت دور شدن کودکان از فضای درس و مدرسه رخ می‌دهد کاهش می‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...