نوشته‌های مرتبط با: کتاب سبز

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب سبز» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
صحرا زیستگاه ماست

صحرا زیستگاه ماست

ممکن است بیابان را سرزمینی سخت، داغ و بی آب و علف بدانید که کسی به زندگی در آن علاقمند نیست. اما دوباره فکر کنید! در بیابان‌ها انسان‌ها و جانورانی زندگی می‌کنند که هر دو گروه به آن عشق می‌ورزند.

ادامهٔ نوشته ...