نوشته‌های مرتبط با: کتاب های تصویری کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب های تصویری کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تمام کودکان قادر به کتاب خواندن هستند (حتی اگر نتوانند واژگان را بخوانند)

تمام کودکان قادر به کتاب خواندن هستند (حتی اگر نتوانند واژگان را بخوانند)

اوایل ماه سپتامبر، دختر کلاس اولی من روی تختش نشست و مشغول ورق زدن کتابی تصویری شد که از سطح سواد خواندنش بالاتر بود و رو به من گفت: «مامان، خودم دارم این کتاب را می‌خوانم! دارم عکس‌ها را می‌خوانم! معلمم می‌گوید که این یک راه برای کتاب خواندن است!»

ادامهٔ نوشته ...
فراخوان نشر چکه به نویسندگان و تصویرگران ایرانی: برای کودکان داستان های تصویری ب

فراخوان نشر چکه به نویسندگان و تصویرگران ایرانی: برای کودکان داستان های تصویری بنویسید

نشر چکه، به نویسندگان و تصویرگران ایرانی، برای نوشتن کتاب های تصویری برای کودکان گروه سنی الف و ب فراخوان داد.

ادامهٔ نوشته ...