نوشته‌های مرتبط با: کتاب های مناسب برای کودکان معلول

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب های مناسب برای کودکان معلول» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
راهنمای ترویج خواندن برای کودکان با نیازهای ویژه

راهنمای ترویج خواندن برای کودکان با نیازهای ویژه

اصطلاح کودکان با نیازهای ویژه به کودکانی اطلاق می‌شود که به برنامه‌های آموزشی خاصی نیاز دارند؛ این آموزش، نیازهای یادگیری منحصربه‌فرد آن‌ها را فراهم می‌آورد.

ادامهٔ نوشته ...