نوشته‌های مرتبط با: کتاب های کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب های کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شخصیت‌های توان‌یاب در کتاب‌های کودکان

شخصیت‌های توان‌یاب در کتاب‌های کودکان

پیشنهادهایی برای نویسندگان، تصویرگران و ناشران

کتاب‌ها باید بازتاب‌دهنده تنوع جامعه باشند. از هر شش کودک، یک کودک نیازهای آموزشی ویژه دارد، ولی کتاب‌هایی که ما به آن‌ها ارائه می‌دهیم، چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...