نوشته‌های مرتبط با: کتاب کودک و هنر کتاب کودک و بازی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کتاب کودک و هنر کتاب کودک و بازی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
گزارش سومین نشست گروه‌های بررسی آثار شورای کتاب کودک در سال ۱۳۹۷

گزارش سومین نشست گروه‌های بررسی آثار شورای کتاب کودک در سال ۱۳۹۷

در سومین روز از سلسله نشست‌های ارائه گزارش گروه‌های بررسی آثار شورای کتاب کودک، گروه‌های «هنر، بازی و سرگرمی»، «ادبیات نمایشی» و «داستان- ترجمه» به ترتیب به ارائه گزارش خود پرداختند.

ادامهٔ نوشته ...