نوشته‌های مرتبط با: کشتار پرندگان مهاجر

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کشتار پرندگان مهاجر» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کشتار پرندگان مهاجر؛ این بار مرغ غواص گلوسیاه!

کشتار پرندگان مهاجر؛ این بار مرغ غواص گلوسیاه!

کدامین دست می‌تواند بر راه تو تور ببندد یا سینه‌ات را نشانه رود؟ تو اوج زیبایی زمینی. کدامین دست توانست بر گلوی تو تیغ کشد؟ چهل سال چشم‌به‌راه میزبانی تو نشستیم، اما این بود، مهمان‌نوازی ما.

ادامهٔ نوشته ...