نوشته‌های مرتبط با: کشف استعدادهای فردی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کشف استعدادهای فردی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
چطوری خیلی بدخط بنویسیم

چطوری خیلی بدخط بنویسیم

چستر یک تازه‌وارد است، پسری که وسط سال وارد مدرسه‌ای جدید می‌شود و همه‌چیز یک جورهایی به نظرش کسل‌کننده و غم‌انگیز می‌آید! او معلم جدیدش، خانم تیت را دوست ندارد و خوشحال نیست مجبور شده کنار جو بنشیند، پسری که به نظرش مغزنخودی است!

ادامهٔ نوشته ...