کمیک استریپ‌

 کمیک آموزشی مخاطب را به تأمل وامی‌دارد
 کمیک آموزشی مخاطب را به تأمل وامی‌دارد/ انتشار کمیک استریپ‌های ترجمه مقرون به صرفه‌تر است.   احمد تهوری، مدیر روابط عمومی انتشارات ققنوس، معتقداست که امروزه برخی نهادها با انتشار کمیک استریپ‌ها یا تصاویر سخنگو، مطلب یا موضوعی را برای مخاطب مطرح می‌کنند که آنها را به فکر و تأمل وامی‌دارد و این کار...