نوشته‌های مرتبط با: کم توان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کم توان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شخصیت‌های توان‌یاب در کتاب‌های کودکان

شخصیت‌های توان‌یاب در کتاب‌های کودکان

پیشنهادهایی برای نویسندگان، تصویرگران و ناشران

کتاب‌ها باید بازتاب‌دهنده تنوع جامعه باشند. از هر شش کودک، یک کودک نیازهای آموزشی ویژه دارد، ولی کتاب‌هایی که ما به آن‌ها ارائه می‌دهیم، چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...