نوشته‌های مرتبط با: کنفرانس بین المللی ایفلا

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کنفرانس بین المللی ایفلا» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
فراخوان مقاله بخش کتابخانه های کودکان و نوجوانان ایفلا

فراخوان مقاله بخش کتابخانه های کودکان و نوجوانان ایفلا

بخش کتابخانه های کودکان و نوجوانان ایفلا برای هشتاد و یکمین کنفرانس بین المللی ایفلا فراخوان مقاله ای را با موضوع «همکاری پویا برای دسترسی، توسعه و انتقال اطلاعات در کتابخانه ها برای کودکان» منتشر کرده است.

ادامهٔ نوشته ...