نوشته‌های مرتبط با: کودکان و آثار الکترونیکی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و آثار الکترونیکی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
گزارش چهارمین نشست گروه‌های بررسی آثار شورای کتاب کودک در سال

گزارش چهارمین نشست گروه‌های بررسی آثار شورای کتاب کودک در سال ۱۳۹۷

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های ارائه گزارش توسط گروه‌های بررسی آثار، در کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک برگزار شد و گروه‌های بررسی آثار خردسال، شعر و  نشرالکترونیک گزارش‌های خود را از وضعیت این آثار در سال ۹۶-۹۷ ارائه کردند.

ادامهٔ نوشته ...