نوشته‌های مرتبط با: کودکان و آزادی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و آزادی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
برادران شیردل

برادران شیردل

کتاب « برادران شیردل» داستانی است درباره عشق، خیر و شر، ترس و شجاعت، مبارزه برای آزادی و البته مرگ.

ادامهٔ نوشته ...
دیوار نقاشی

دیوار نقاشی

زندگی یک دیوار نقاشی است. کتاب «دیوار نقاشی» ماجرای زندگی دختر کوچکی به نام لولیتا است که در ترجمه فارسی کتاب «حنا» نامیده شده است.

ادامهٔ نوشته ...