نوشته‌های مرتبط با: کودکان و آشنایی با فرهنگ آبادان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و آشنایی با فرهنگ آبادان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش

ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش

کتاب «ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش» داستان نویسنده‌ای است که قصد دارد داستانی واقعی از حادثه‌ای هولناک بنویسد. قراردادش را هم با ناشر بسته.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام