کودکان و آشنایی با مفاهیم هندسه

ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه؛ یک داستان ریاضی
کتاب «ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه؛ یک داستان ریاضی» در باره خانم آسایش و همسرش است که می‌خواهند یک مهمانی خانوادگی ترتیب دهند. آن‌ها با چیدن ۸ میز کوچک مربعی و ۳۲ صندلی به دور آن‌ها خانه را برای مهمان‌ها آماده می‌کنند. نویسنده در قالب داستان و به شکلی خلاقانه تلاش می‌کند با چیدن میزها و صندلی‌...